MUDr. Hana Študentová

MUDr. Hana Študentová

Narodila jsem  v roce  1979 v Olomouci,  studium všeobecného lékařství jsem absolvovala na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, přičemž jeden semester studií jsem strávila  na Fakultě biomedicínských věd v britském Wolverhamptonu v rámci programu Erasmus-Sokrates. Po promoci v roce 2004 jsem se několik let věnovala kardiologii, nakonec jsem se však rozhodla pro onkologii a atestaci z klinické onkologie jsem složila v roce 2010.  Aktuálně dokončuji své postgraduální studium na téma: “Kardiovaskulární rizikové faktory u onkologicky nemocných léčených cílenou  léčbou”.

Pracuji jako klinická onkoložka na Onkologické klinice ve Fakultní nemocnici  v Olomouci , současně jako vedoucí lékařka oddělení klinických studií a  subinvestigátorka desítek klinických studií. Práce mě baví, je zajímavá, pestrá, navíc člověka nutí se neustále sebevzdělávat.  Práce s lidmi mě nabíjí, není to sice vždy jen příjemné, ale člověk se pořád učí a sám “tvaruje”. Rovněž působím jako odborná asistentka na  Lékařské fakultě Univerzity Palackého  v Olomouci.  Aktivně se věnuji přednáškové a publikační činnosti, mezi hlavní oblasti mého zájmu patří léčba urogenitálních nádorů.

Jsem členkou České onkologické společnosti a ESMO.

Chtěla bych přidat ruku k dílu a aktivně se podílet na dění v Onkologické společnosti, nikoliv jen kriticky sledovat události z gauče doma u krbu. Ráda bych, aby ve výboru ČOS zasedli lidé s morálním kreditem a jasnou vizí.  Lidé ochotní komunikovat napříč celou společností.  Lidé s nápady. Lidé, jež nadřazují všeobecný zájem nad svůj vlastní. Lidé, pro něž je kvalita poskytované onkologické péče v ČR důležitější než vidina vlastního zisku.                V neposlední řadě však lidé, jež jsou skutečně ochotni věnovat svůj čas a pravidelně se účastnit jednání a důležitých rozhodování v rámci zasedání výboru.

 

Kandiduji do revizní komise ČOS.

Volební program

Jelikož nekandiduji do výboru ČOS, ale do revizní komise, neuvádím zde svůj volební program.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter