MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.

Vystudovala jsem 1. LF UK v Praze, složila jsem atestace I. a II. stupně v oboru radiační onkologie a atestaci z klinické onkologie.  V roce 2010 jsem ukončila doktorandské studium na Katedře radiobiologie Univerzity obrany v Hradci králové. Tématem mé práce bylo využití fúze obrazu PET/CT pro plánování radioterapie u nádorů hlavy a krku. Pracuji v Komplexním onkologickém centru Pardubického kraje, kandiduji do revizní komise ČOS.   V minulém volebním období jsem byla členkou Revizní komise ČOS, měla jsem možnost získat zkušenosti s touto prací, ve které bych nadále ráda pokračovala.

Kandiduji do revizní komise ČOS.

Volební program

SPOLUPRÁCE mezi KOC a regionálními ambulancemi

Spolupráce v léčbě onkologických pacientů vyžaduje kooperaci jak mezi jednotlivými obory, tak i mezi onkologickými pracovišti. Z praxe našeho zařízení vím, že existují možnosti spolupráce a vzájemné návaznosti péče mezi regionálními ambulancemi klinické onkologie a Komplexním onkologickým centrem.  V našem centru funguje systém propojení regionálních ambulancí, které umožňuje lékařům co nejjednodušší kooperaci při poskytování léčby systémové, včetně cílené, i léčby zářením.  Podobná spolupráce je nastavena i s dalšími ambulancemi klinické onkologie mimo Pardubický kraj.  Za základní podmínku považujeme především rovnocenné kolegiální vztahy. Budu prosazovat uvolnění možnosti preskripce vybraných centrových léků i mimo KOC při dobře nastavené vzájemné kooperaci a komunikaci mezi centrem a regionálním pracovištěm.

MEZIOBOROVÁ KOOPERACE

Za nezbytné považuji rozšíření spolupráce s ostatními obory podílejícími se na léčbě nádorových onemocnění, především pak se Společností radiační onkologie, biologie a fyziky. V praxi je naprosto nezbytné prolínání systémové a radiační léčby a nelze připustit, aby vznikaly antagonistické vztahy mezi obory, které by ovlivňovaly léčebné přístupy. Ze zkušenosti našeho pracoviště mohu říci, že základem spolupráce jsou především kolegiální vztahy a vzájemný respekt.  I přes pokroky v kurativní léčbě značná část nemocných na nádorové onemocnění umírá a je třeba v kooperaci s obory paliativní medicína a léčba bolesti zajistit kontinuitu péče o pacienty s nepříznivou prognózou.

VZDĚLÁVÁNÍ

Předpokladem udržení rozvoje oboru klinické onkologie je zachování možnosti účastnit se domácích i zahraničních edukačních akcí. Je zásadní zajistit způsob finančního krytí především pro mladé onkology.

MODRÁ KNIHA ČOS

Velkým přínosem pro úroveň klinické onkologie v ČR byla práce expertů podílejících se na přípravě Modré knihy ČOS. Tuto aktivitu je nezbytné dále rozvíjet a maximálně podporovat.

REGISTRY NÁKLADNÉ LÉČBY

Pro implementaci cílené léčby měl zásadní význam registr centrových léků a statistické výstupy z něj vycházející se staly nástrojem pro jednání s plátci a zároveň pomohly lékařům při orientaci v této problematice. Příští výbor ČOS by měl zabezpečit financování těchto registrů.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter