MUDr. Jan Vydra

MUDr. Jan Vydra

Vážení kolegové, Promoval jsem v roce 1983, vedle klinické praxe bylo vždy mým zájmem hledání příčin a následků a stanovení optimálního postupu a jeho ověření v klinické praxi a zavedení metodiky do praxe. Interní lékařství jsem se učil na 1. Interní klinice 1LF UK, klinickou onkologii na Onkologické klinice v Praze pod vedením Doc. MUDr. Jaroslavy Jakoubkové a molekulární genetiku v Ústavu Molekulární genetiky ČSAV pod vedením prof. Jan Svobody. Jsem úspěšným řešitelem několika výzkumných úkolů – Karcinom ledviny, Vícečetná léková rezistence, Prognostické faktory karcinomu prsu a dalších. Věnuji se též klinickým studiím nových léčiv. Od roku 1983 pracuji v Ústavu onkologie a rehabilitace Na Pleši (nyní nemocnice Na Pleši), kde jsem prošel všemi klinickými funkcemi a v současnosti jsem zdravotním ředitelem této takřka stoleté instituce. Dále pracuji jako klinický onkolog a zároveň pracuji jako odborný asistent na onkologické klinice 1LF UK.

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Nelze rozlišovat mezi akademickou a praktickou medicínou. Léčebná péče musí být vždy na dostatečné úrovni a dostupná všem potřebným pacientům. Současný stav vede k tomu, že špičková péče je dostupná v rámci KOC. Velká skupina chronických pacientů, často starších, v pokročilé fázi onemocnění, polymorbidní či jinak hendikepovaní jsou z některých prostředků moderní péče vyloučeni. Proto jsem členem výboru sdružení regionálních onkologických center (ROC), stojím za jejich programovým prohlášením, které si můžete přečíst na www.onkoroc.cz . Onkologická onemocnění jsou zásadním problémem celé společnosti, ročně je hlášeno přes 80 000 nádorových onemocnění a prevalence v populaci je cca 400 tis. občanů. O tyto pacienty pečuje jen cca 500 onkologů. Musí tedy zákonitě spolu spolupracovat a vytvořit funkční síť zahrnující, jak špičková, tak regionální pracoviště. Do výboru onkologické společnosti kandiduji proto, abych mohl tuto vizi zavést do praxe. Zároveň deklaruji svoji podporu ostatním kandidátům za Sdružení ROC : Dr.Koževnikovové, Dr.Klepetkovi, Dr.Neumanové, Dr.Skopalovi ,Dr.Strížovi, Dr.Šmakalovi.
  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter