MUDr. Jana Katolická, PhD.

MUDr. Jana Katolická, PhD.

Jmenuji se MUDr. Jana Katolická, PhD, narozená 15.7.1968, Vranov nad Topľou, Východní Slovensko. 29 let krásně žiji a pracuji v Brně.
Moje profesní kariéra je od začátku spojená s onkologií. 
V posledních 12 let se věnuji uro-onkologické problematice. V současnosti jsem primářkou onkologicko-chirurgického oddělení Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. Je zaměřeno na klinickou onkologii, název chirurgické souvisí s návaznosti na dva velké chirurgické obory, se kterými spolupracujeme.

 

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Proč jsem přihlásila svoji kandidaturu?

Dlouhodobě mluvím o tom, jak ráda bych měla soukromou „ ambulanci dispenzární onkologie „. Aktivní léčba onkologicky nemocných jednoznačně patří do KOC a ROC. U dispenzarizovaných nemocných mě k úvaze o vzniku soukromé ambulance inspirovali moji pacienti. Nechtějí opouštět onkologa, jednou už mají stanovenou onkologickou diagnosu a k recidivě nemoci může dojít kdykoliv. Považuji za přínosné, aby zůstali v péči onkologa. V soukromé ambulanci zaměřené pouze na tuto skupinu nemocných bychom měli pro sledované nemocné více časoprostoru.

Celoplošný vznik a zajištění smluvních podmínek pro provoz soukromých „ ambulancí dispenzární onkologie „ za jasně definovaných profesních podmínek je mojí hlavní prioritou kandidatury do výboru ČOS.

Ráda bych dále ve výboru podporovala úzkou spolupráci KOC a ROC, multidisciplinární spolupráci s jinými odbornostmi, která se mi osobně velmi osvědčila v péči o nemocné s malignitami v oblasti urotraktu.

Chtěla bych pokračovat v aktivitě zaměřené na NOR, proto bych ráda podpořila kandidaturu prof. MUDr. Abrahámové do výboru ČOS, která se nemalou mírou dlouhá léta o jeho fungování zasloužila. Ráda bych od ní převzala zkušenosti. 

Do výboru ČOS podporuji kandidaturu dalších kolegů: MUDr. Tomáš Svoboda – Plzeň, MUDr. Josef Dvořák – Thomayerova nemocnice, MUDr. Jan Dvořák - FN Královské Vinohrady, MUDr. Jiří Tomášek – MOU Brno.