MUDr. Jiří Bartoš, MBA

MUDr. Jiří Bartoš, MBA

narozen 1962 absolvent 2. LF UK v Praze od roku 1988 pracuji v Krajské nemocnici Liberec atestace z radioterapie a klinické onkologie od roku 2003 přednosta KOC člen ČOS (2007-11 člen výboru),České společnosti paliativní medicíny, České urologické společnosti

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Byl jsem osloven kolegy z platformy Onkologie 2030, s jejímž programem jsem ztotožněn a proto kandiduji do výboru ČOS. Ze zkušeností z let 2007-2011, kdy jsem byl členem výboru jako jediný zástupce nefakultního pracoviště (v minulém období 2011-2015 nebyl takový zástupce ani jeden), považuji za vhodné, aby ve výboru bylo pestřejší zastoupení z regionů a menších zařízení. Určitá rovnováha k autoritám z akademického prostředí, které budou mít jistě silný mandát, je logická a legitimní. Budu-li zvolen, mou snahou bude podílet se např. na aktivitách při vyjednávání s pojišťovnami v dresu odborné společnosti, která by reprezentovala všechny, kteří se podílejí na péči o nemocné rakovinou.
  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter