MUDr. Jozef Čupka

MUDr. Jozef Čupka

Narozen 1970 a absolvent 1.LF UK Praha. V rámci ČOS se angažuji v Sekci preventivní onkologie, kde jsem autorem dvou doporučených postupů pro primární prevenci onkologických onemocnění. Poslední 3 roky věnuji i studiu Master of Public Health, aktivně jsem se podílel na organizaci světové konference WONCA 2013 v Praze. Koordinoval jsem vznik a implementaci doporučených postupů závislosti na tabáku v primární péči, které využívám i ve své praxi praktického lékaře pro dospělé-Mediciman s.r.o. Několik let jsem byl redaktorem časopisu Practicus. Dále jsem členem Obezitologické společnosti a Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP. Spolupracuji na projektech Státního zdravotního ústavu i Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Kandiduji do revizní komise ČOS.

Volební program

Pokládám za důležité z odborného i ekonomického hlediska optimalizaci a prohlubování spolupráce hlavně mezi komplexními onkologickými centry a regionálními onkologickými centry, dále však i multidisciplinární spolupráce s jinými odbornostmi v péči o onkologické pacienty. V rámci udržení integrity onkologické péče je vhodné při jednáních se zdravotními pojišťovnami více prosazovat cost-efektivitu jednotlivých přístupů onkologické terapie a posílit systematickou primární i sekundární onkologickou prevenci. 

Z dlouhodobého hlediska rozvoje onkologie v ČR je potřeba zajistit dostatečné finanční prostředky pro vzdělávání mladých onkologů a dalších zdravotníků se zaměřením na nové přístupy a postupy v onkologii. Zde velkou roli hraje i podpora a aktualizace "Modré knihy" . 

Svými zkušenostmi bych rád přispěl k dobré práci revizní komise ČOS  

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter