MUDr. Katarína Petráková, Ph.D

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D

Od roku 1993 pracuji v Masarykově onkologickém ústavu v oboru klinické onkologie. Od roku 2000 zastávám funkci zástupce přednosty Kliniky komplexní onkologické péče MOÚ pro léčebně-preventivní činnost. Současně se podílím na výuce studentů medicíny. V minulém volebním období jsem byla členkou Revizní komise ČOS, kde jsem měla možnost získat zkušenosti s prací ve výboru, ve které bych ráda pokračovala.

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Chtěla bych navázat na dosavadní práci ve výboru - soustředit se hlavně na komunikaci s plátci péče, podpořit zapojení širší onkologické obce do tvorby doporučených léčebných postupů v Modré knize a upevnit tím její postavení a podílet se na udržení integrity oboru.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter