MUDr. Lubomír Skopal

MUDr. Lubomír Skopal

Narodil jsem se v roce 1959, promoval jsem v roce 1985 na LF UP v Olomouci.

Mám atestaci z vnitřního lékařství 1987 a klinické onkologie - 1993.

V letech 1991a 1992 jsem absolvoval stáž na onkologické klinice nemocnice Tenon v Paříži /stipendium Francouzské  Republiky/.

Kandiduji do výboru ČOS

Volební program:

Od roku 1994 se věnuji klinické onkologii v okresní praxi.

Mým zájmem je zvýšení rovnoprávnosti pacientů i onkologů v regionech. Uvolnění řady dosud „centrových“ léků v oblasti léčby častých diagnóz povede k zvýšení dostupnosti a kvality  léčby pro pacienty, zlepšení postavení regionálních onkologů a snížení zátěže  lékařů v KOCech. Centralizace v oblasti léčby vzácných diagnóz, specifických situací a při zavádění skutečně inovativních postupů je naopak  uskutečňovat především v komplexních centrech