MUDr. Martin Matějů, Ph.D.

MUDr. Martin Matějů, Ph.D.

Narozen: 1979 v Praze

Studium: pregraduální - 3. LF UK, postgraduální - 1. LF UK (Ústav biochemie a experimentální onkologie + onkologická klinika). 

Téma dizertační práce: Klinicko-genetické aspekty familiárního výskytu karcinomu prsu. Frekvence rekurentních mutací v genech BRCA1 a BRCA2 v ČR a úloha genu NBN (obhájena 2014)

Zaměstnání: Onkologická klinika 1. LF UK a VFN (2005-dosud), kde mj. učím a organizuji výuku

Stav: ženatý, 3 děti

 

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Na co se chci mj. zaměřit:

1. Zlepšení podmínek pro mladé onkology

- podpora postgraduálních zahraničních stáží

- zjednodušení systému předatestační přípravy (aby kvalitní absolventi neodcházeli ve velkém do zahraničí)

- podpora těch, kdo se naopak vracejí ze zahraničí a přivážejí zkušenosti a inspiraci

2. Posilování komunikace s ostatními biomedicínskými obory

- podporovat sbližování a spolupráci = kultivovat interdisciplinární vztahy reálně víc než na papíře

3. Vztah lékař-pacient a vztah klinické onkologie a veřejnosti

- podpora popularizačně-naučné činnosti

- přibývá a bude dál přibývat pacientů, kteří žádají partnerský přístup, vyhledávají si sami informace, jsou aktivní a chtějí se podílet na rozhodování (a některým zase naopak vyhovuje paternalistický přístup), o tom je potřeba mluvit a to je potřeba zohledňovat = prevence konfliktů

- věnovat se tematice odmítání péče a jeho důvodům

4. posílit status akademických pracovníků a podporovat je v jejich práci

- protože vzdělávají nejenom budoucí onkology, ale také lékaře prvního kontaktu

-  preventivně řešit možná rizika toho, že na univerzity míří opravdu "populačně slabé ročníky"

5. rozvíjet komunikaci s dalšími subjekty, které se podílejí na péči o onkologicky nemocné

- hospicy, mobilní hospicy, ale i pacientské organizace

6. Podpora zavedení supervize, pro onkology, kteří o to projeví zájem

- supervize nikoli ve smyslu kontroly, ale jako nástroj reflexe a prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter