MUDr. Martin Šmakal

MUDr. Martin Šmakal

Milé  kolegyně, milí  kolegové,

   Narodil  jsem se v dubnu roku 1961 a po studiu na Fakultě všeobecného lékařství  Univerzity  Karlovy jsem i tamtéž  v roce 1987 promoval.Poté  jsem  složil  atestaci  z vnitřního lékařství a následně v roce 1996  i atestaci z klinické onkologie.

Dlouhá  léta  jsem  pracoval  v Ústavu onkologie a pneumologie na Pleši, poslední roky jako člen týmu  vedení. Nyní  již čtvrtým rokem pracuji jako  primář onkologického oddělení v NH Hospital /Nemocnice Hořovice/

Zároveň  pracuji jako odborný asistent na 1.LF UK.

 

Ve svém profesním životě  se specializuji na teorii a praxi klinických studií. Jsem členem několika  steering committee.

V posledních letech  jsem pracuji  i  ve funkci předsedy Sdružení  /nyní  nově  Spolku/ regionálních onkol. center

      Část mého  pracovního času  věnuji i sonografii, což mi často umožňuje rychle  a osobně posoudit  efektivitu naší  léčby.

Mám dva dospělé  syny a 30ti leté spokojené lékařské  manželství.V popředí  zájmů je sport a  nyní již i tanec / ke  kterému mě přiměla manželka  Jana   :-)  /

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

 Do voleb  výboru ČOS  kandiduji  jako předseda  Sdružení  regionálních onkologických  center a stojím za  jejich programovým prohlášením, které si můžete přečíst  na www.onkoroc.cz

Moje  zkušenosti z předchozího pracovní zařazení  jak na pracovišti KOC tak  nyní i  v ROC mi velmi dobře umožňují posoudit  problematiku péče  na těchto  úrovních.

Vzhledem  tomu, že výbor ČOS  věnoval v předchozím období problematice   regionálních onkologií minimum pozornosti , je mým hlavním cílem prosadit , aby se v nově vzniklém výboru jeden z členů této problematice /a rovněž spolupráci mezi KOC a ROC /  přímo věnoval.

 

Zároveň zde veřejně  deklaruji  svoji podporu ostatním  kandidátům za Sdružení ROC : Dr.Koževnikovové, Dr.Klepetkovi, Dr.Neumanové, Dr.Skopalovi ,Dr.Strížovi, Dr.Vydrovi.

Vzhledem k tomu, že s mnoha onkology z KOC a podobně i s platformou Onkologie 2030 máme v mnoha směrech  blízké názory na budoucí práci výboru ČOS, podporuji z tohoto místa  i kandidaturu kolegů z KOC Dr.Linkeho,Dr.Prausové, Dr.Svobody M, Dr.Svobody T., Dr.Büchlera, Dr.Dvořáka J.,Dr. Kubecové, Dr.Tomáška.

Do revizní komise  podporuji kandidaturu  Dr.Kolářové

Všem přeji krásné  léto a těm , kteří podpoří naše kandidáty předem mnohokráte  děkuji

 

 

 

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter