MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

MUDr. Petra Holečková, Ph.D., MBA

1. LF UK Praha jsem absolvovala v roce 1997 a nastoupila na Oddělení radiační onkologie v Chebu, odkud pocházím.

Od roku 2002 pracuji na Ústavu radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce a 1. LF UK Praha, po návratu z mateřské dovolené jako zástupce primáře a vedoucí lůžkového oddělení.

Mám atestaci I a specializaci z radioterapie, atestaci z klinické onkologie a z klinické výživy a intenzivní metabolické péče. V současné době se připravuji na atestaci z paliativní medicíny.

V roce 2014 jsem dokončila postgraduální studium (Ph.D.) na LF HK UK Praha a v roce 2010 jsem absolvovala program MBA.

Zaměřuji se na renální karcinomy, nádory hlavy a krku, výživu onkologických pacientů a paliativní péči v onkologii.

S rodinou žijeme v Praze na Žižkově, mám dvouletého syna Matěje.

Ve volných chvílích se věnuji komunikaci s přesahem využití v medicínské praxi, v zimě lyžování a v létě chalupaření.

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

1. Souhlasím s volebním programem platformy Onkologie 2030, který je dostupný na http://onkologie-2030.webnode.cz/nas-program/

Dále se budu zasazovat o:

2. Podporu vzdělávání nové generace lékařů v onkologii s důrazem na jejich specializační vzdělávání.

3. Zlepšení péče o výživu onkologických pacientů jako nezbytné součásti podpůrné péče.

4. Zlepšení zajištění včasné a kvalitní paliativní péče o onkologické pacienty.

5. Podporu mezioborové spolupráce.

6. Podporu onkologických registrů i národního onkologického registru.

7. Pokračování v tvorbě a rozvoji Modré knihy ČOS.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter