MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

MUDr. PharmDr. Jan Dvořák

Po ukončení studia na 1. LF v roce 1995 jsem nastoupil na Ústav radiační onkologie Nemocnice na Bulovce a 1. LF UK Praha. Od roku 2014 pracuji na Radioterapeutické a onkologické klinice FNKV a 3. LF UK Praha jako primář kliniky.

Mám atestaci I a II. stupněz radiační onkologie, atestaci z klinické onkologie. Zaměřuji se na problematiku plicních, urologických a kožních nádorů.

S rodinou bydlím nedaleko Prahy. Mezi mé koníčky patří horská cyklistika, lyžování a chalupaření.

Kandiduji do výboru ČOS

Volební program:

Souhlasím s volebním programem platformy Onkologie 2030

Dále se budu zasazovat o:

  1. Úzkou spolupráci s regionálními centry včetně přenesení části kompetencí na tato centra
  2. Podporu vzdělávání nové generace onkologů a zlepšování podmínek pro jejich profesní růst
  3. Podporu mezioborové spolupráce.
  4. Zlepšení a zprůhlednění financování onkologické péče z pozice odborné společnosti.
  5. Další vývoj Modré knihy
  6. Zviditelňování aktivit ČOS