MUDr. Renata Koževnikovová

MUDr. Renata Koževnikovová

Po ukončení studia  na II. LF UK v r. 1992 jsem začala pracovat na Radioterapeutickém a onkologickém oddělení FN Motol, jako  onkolog a radioterapeut , postupně jsem  získala I. a II. atestaci v oboru Radiační onkologie. Od r. 2002 pracuji  jako klinický onkolog v Onkocentru Medicon Services  Praha  4, atestaci z  Klinické onkologie jsem složila v r. 2003. O r. 2013 pracuji na pozici vedoucí lékařky. Naše pracoviště je specializované na léčbu karcinomu  prsu  ve všech stadiích  včetně prevence a  léčby  lymfedému.

Práce onkologa mě přivedla k paliativní  péči, která se pro mne stala nedílnou součástí komplexního onkologického přístupu. Dlouhodobě spolupracuji s Hospicem Dobrého pastýře v Čerčanech, v současnosti především v oblasti domácí  hospicové péče.  Od r. 2014 mám atestaci v oboru Paliativní medicína.

Atestace: Radioterapie I a II, Klinická onkologie, Paliativní medicína

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Kandidaturu za Regionální Onkologická Centra jsem přijala s cílem účastnit se a ovlivnit organizaci současné onkologické péče. Společný program kandidátů ROC je dostupný na stránkách  www.onkoroc.cz.

Mým osobním cílem je zvýšení rovnoprávnosti pacientů i onkologů v regionech. Uvolnění řady dosud „centrových“ léků v oblasti léčby častých diagnóz povede k zvýšení dostupnosti a kvality  léčby pro pacienty, narovnání postavení regionálních onkologů a snížení zátěže  lékařů v KOCech. Centralizace v oblasti léčby vzácných diagnóz, specifických situací a při zavádění skutečně inovativních postupů je naopak žádoucí. Smysluplná decentralizace může ve většině případů zajistit kontinuitu onkologické péče na jednom pracovišti po celou dobu nemoci, v místě bydliště pacienta. Kontinuita péče by měla být zajištěna od preventivních programů po péči o pacienty v terminálním stadiu. Osobně bych chtěla podpořit další rozvoj vzdělávání onkologů v paliativní medicíně, rozšíření prostoru pro včasné nastavení paliativního přístupu, posílení spolupráce s pracovišti paliativní péče všech typů.

V oblasti vzdělávání bych se ráda zasadila o zjednodušení přípravy k získání specializace v oboru.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter