MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.

nar. 12.7.1968 v Plzni

  - Od roku 1992 pracuji na Onkologické a radioterapeutické klin. FN Plzeň, od r. 2007 též jako vedoucí lékař úseku TRT
  - Atestace z Radiační onkologie I. a II. stupně v letech 1995 a 1998, z Klinické onkologie v roce 2004
  - Odborná stáž v MSKCC, New York v r. 1997 a 2002
  - Postgraduální studium v oboru Vnitřní lékařství ukončeno v r. 2011, zisk titulu Ph.D.
  - Výuka SŠ a VŠ studentů od r. 1994
  - Odborný redaktor české verze časopisu Lancet a člen širší redakční rady časopisu Klinická onkologie
  - Člen výboru Klubu mladých onkologů od r. 2006 a organizátor každoroční konference klubu
  - Zástupce ČR v evropských odborných fórech od r. 2006, především v oblasti karcinomu prsu, kolorekta a podpůrné léčby
  - Národní reprezentant ČR v ESMO od r. 2011
  - Dekret MZ s pověřením zkoušejícího v rámci atestací v oboru Radiační onkologie od r.2014
  - Člen SČL-JEP, ČOS, SROBF, ASTRO, ESMO

Záliby: některé druhy sportu, jiné pasivně v TV, zahrada, chov čmeláků, práce s motorovou pilou a elektrickou svářečkou

Kandiduji do výboru ČOS

Kandiduji m.j. za platformu Onkologie 2030, jejíž program je uveden na http://onkologie-2030.webnode.cz/nas-program/

Mým dlouhodobým přesvědčením je potřeba úpravy vztahů a pravomocí mezi KOC a ostatními menšími a soukromými subjekty, snaha o větší zapojení mladých onkologů do všech struktur fungujících v onkologii, udržení celistvosti onkologie jako oboru, nikoliv v podobě rozdrobené na orgánové specialisty a vyjasnění základních pravidel mezi plátci a poskytovateli zdravotnické péče s ohledem na prospěch pacienta v mezích finanční udržitelnosti. Rovněž se snažím o výraznější zviditelnění české onkologie v rámci ESMO.