Prof. MUDr. David Cibula, CSc

Prof. MUDr. David Cibula, CSc

  • Absolovent 1. LF UK v Praze v roce 1992.
  • Od r. 2003 vedoucí Onkogynekologického centra VFN.
  • Prezident Evropské společnosti gynekologické onkologie (ESGO - European Society of Gynecological Oncology), předseda Středoevropské kolaborativní skupiny v onkogynekologii, sdružující pracoviště v ČR, v Polsku a na Slovensku (CEEGOG - Central and Eastern European Gynecologic Oncology Group), místopředseda Onkogynekologické sekce ČGPS, předseda Task force zaměřené na onkochirurgii (SURGEON) v rámci ESGO.
  • Organizátor řady postgraduálních mezinárodních akcí v onkogynekologii, včetně chirurgického workshopu pořádaného každé 2 roky v Praze (IVW - International Videoworkshop on Radical Surgery in Gynecological Oncology)
  • Editor International Journal of Gynecological Cancer

 

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Ve výboru ČOS bych se chtěl zasadit o podporu skutečné mezioborové spolupráce v onkologii. Moje zkušenost ze zahraničí i z ČR je taková, že silná a progresivní jsou onkologická centra, která jak na poli klinickém, tak na poli akademickém, rovnocennou multidisciplinární spolupráci zvládnou nejlépe.

Chirurgická léčba v onkologii se velmi rychle vyvíjí. I když má mnohem menší marketing než léčba farmakologická, zaslouží si adekvátní postavení. Podmínkou je úzká spolupráce zástupců chirurgických oborů v multidisciplinárních týmech, dostatečný objem poskytované péče díky centralizaci pacientů, akademická spolupráce napříč obory, ale i zajištění finanční podpory nezbytného rozvoje. 

 

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter