prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.

Vážené kolegyně a kolegové,
V onkologii pracuji 47 let a zažila jsem kolosální proměny oboru klinická onkologie i radiační onkologie. Jsem primářka a emeritní přednostka Onkologickou kliniky I. LF UK a Thomayerovy nemocnice, kterou jsem založila před 24 lety.
Díky vašim hlasům jsem mohla ve výboru ČOS pracovat v minulých volebních obdobích. Řada problémů se nám dařilo řešit lépe jiná hůře.

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Pokud budu poctěna vaší důvěrou, budu se zasazovat o uskutečnění záležitostí obsažených v těchto bodech:

  1. Dále kultivovat a modernizovat Národní onkologický registr, umožnit jeho propojení (zaintegrováním onkologické hlášenky) do nemocničních informačních systémů, umožnit jeho využitelnost v celé šíři a zajistit jeho longitudinální bezproblémové financování.
  2. Prohloubit spolupráci KOC s necentrovými pracovišti, posílit u těchto menších pracovišť jejich kompetence v péči o nemocné na základě vzájemných transparentních domluv ve prospěch pacientů.
  3. Prohloubit uskutečňování Národního onkologického programu konkrétními činy a zejména zajistit zpětnou vazbu hovořící o jejich účinnosti.
  4. Činnost ČOS více zviditelnit pro laickou veřejnost
  5. Široce podporovat mezioborovou spolupráci, více se zaměřit na práci v sekcích.
  6. Podporovat vzdělávání mladých lékařů v klinické onkologii, neboť v jejich rukou je budoucnost tohoto oboru a záruka zachování jeho integrity. Je třeba nacházet nejen ideové ale i finanční zdroje pro toto vzdělávání.
  7. Podporovat nadále registry nákladné léčby, neboť (kromě jiného) jsou spolu s NOR výborným argumentačním nástrojem pro jednání s MZ, pojišťovnami a dalšími institucemi.
  8. Podporovat a prohlubovat veškeré aktivity týkající se Modré knihy.
  9. Podporovat veškeré aktivity, které povedou ke zviditelnění ČOS a celé naší onkologie v zahraničí, jak již úspěšně začal Doc. Dušek. Jsem přesvědčena, že v povznesení naší onkologie na mezinárodní úroveň může mnoho učinit náš dosavadní vědecký sekretář Prof. Melichar za pomoci řady našich nadějných a schopných mladých kolegů.