prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Pracuji jako přednosta Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, Onkologické kliniky 1. LF UK, VFN a ÚVN v Praze, Ústavu radiační onkologie 1. LF UK a NNB v Praze, jsem vedoucím Katedry klinické onkologie IPVZ a předsedou SOR pro klinickou onkologii.

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Programové cíle

 1. Mezioborová integrace onkologie

 • Zaměření na vybrané „mediálně opomíjené“, ale časté diagnózy

karcinomy slinivky břišní
sarkomy měkkých tkání etc.

2. Mezioborová koordinace celoživotního („post-atestačního“) vzdělávání

3. Podpora pregraduálního vzdělávání mediků v souladu s dlouhodobými záměry fakult a universit se zaměřením na onkologickou problematiku při „předpovědi“ nedostatku klinických onkologů

4. Posílení spolupráce s ESMO v rámci vzdělávacích aktivit

5. Pokračování v tradici mezinárodních konferencí evropského významu

 • Středoevropská konference o plicní rakovině (Central European Lung Cancer Conference) postupně pořádána v Gdansku, Lublani, Budapešti a Vídni
  • 1. zakládající konference 1992 Praha
  • 14. konference 2014 Vídeň
  • 15. konference 2015 Praha

6. Podpora a rozšířování středoevropské spolupráce

 • CECOG (Central European Cooperative Oncology Group)
 • CEIALL (Central European Initiative Against Lung Cancer)
 • Organizace výměny rezidentů v zemích středoevropského regionu

 7. Podpora a posílení odborných sekcí v rámci ČOS

 8. Podpora vzniku originálních nekomerčních studií

9. Změna struktury předsednictva a vymezení funkcí místopředsedů u rozšířeného výboru

Předseda

 • současný předseda
 • budoucí předseda

Místopředseda

 • pro vzdělávání a standardy
 • pro otázky úhrad péče
 • regionální onkologii
 • pro pracovní skupiny/sekce
 • Sdílejte na:
  • Facebook
  • Twitter