Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc.

Navržený výborem České chirurgické společnosti jako kandidát do výboru České onkologické společnosti.

Absolvent Lékařské fakulty University Palackého v Olomouci. Po promoci pracoval nejprve na chirurgickém oddělení ve Šternberku a pak ve Fakultní nemocnici a na Lékařské fakultě UP v Olomouci, nejprve na I. chirurgické klinice, v letech 1985-86 absolvoval dlouhodobější studijní pobyt v USA a od roku 1986 do roku 2006 vedl II. chirurgickou kliniku FN v Olomouci. V současnosti dále působí jako profesor na Lékařské fakultě v Olomouci a Ostravě. Spolu s pracovní skupinou dalších členů chirurgické společnosti vypracoval program nástavbového vzdělávání chirurgů v onkochirurgii a od roku 2011 je vedoucím nově vzniklé subkatedry onkochirurgie IPVZ. Podílí se na onkochirurgickém programu Centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé Nový Jičín a Nemocnice Nový Jičín a. s. v oblasti hrudní a jícnové chirurgie. Publikoval více jak 300 vědeckých prací, je autor a spoluautor 20 monografií a učebnic. Jeho odborná činnost byla oceněna řadou našich i zahraničních odborných společností. Za publikační činnost zaměřenou převážně na problematiku nádorů a dalších chorob zažívacího traktu a jícnu obdržel 2krát cenu České chirurgické společnosti, cenu Presidia Společnosti J. E. Purkyně a Cenu Josefa Hlávky a další ocenění.

Kandiduji do výboru ČOS

Volební program

Usilovat o výraznější profilaci ČOS ve skutečně multioborovou organizaci, která bude řešit problematiku  všech specializací podílejících se na péči o onkologicky nemocné.

Rozvíjet úzkou proporcionální mezioborovou spolupráci oborů diagnostických, chirurgických, interních, radiačních onkologů a specializovaných odvětví jako je  nádorová  epidemiologie, molekulární onkologie a  další.

Z pozice vedoucího subkatedry onkochirurgie IPVZ dále rozvíjet vzdělávání chirurgů v onkologii a podporovat jejich zapojení do činnosti onkologické společnosti v rozsahu odpovídajícím významu a objemu jejich práce na tomto poli.

V návaznosti na současný koncept Specializovaných onkologických center zlepšovat jak organizaci, tak kvalitu poskytované onkochirurgické péče u nás.