Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Dloudobě pracuji jako přednosta Kliniky komplexní onkologické péče v Masarykově onkologickém ústavu v Brně. 

Kandiduji do výboru ČOS.

Volební program

Ke své kandidatuře do výboru ČOS bych rád podotkl, že podporuji nutnost změny práce výboru. Větší akčnost, flexibilitu a omlazení kolektivu, stejně jako přítomnost regionálního onkologa. Myslím, že by se více měla podporovat možnost využití telekomunikační technologie, která je již několik let k dispozici. Každopádně je celá řada problémů, které je nutno řešit a bude k tomu potřeba hodně podpory ze strany pojišťoven a ministerstva. Rovněž jsem přesvědčen, že je třeba podpořit komunikaci s KOC a jejich komunikaci s regionálními onkology. Podpora tvorby sítě onkologických pracovišť v regionu je zásadní. Nějak ubývá regionálních onkologů - odcházejí asi do důchodu. Mají pocit, že stojí stranou onkologického dění a to je chyba. Je třeba je více vtáhnout do onkologického dění a více komunikovat. Vůbec zásadní je zlepšit komunikaci mezi odborníky a mezi centry. Osobně bych rád podpořil kandidatůru paní primářky Petrákové, která za poslední období udělala obrovský kus práce při vyjednávání s pojišťovnami a stejně tak paní doc. Prausové.

  • Sdílejte na:
    • Facebook
    • Twitter