Zápis z jednání volební komise pro volby do výboru a revizní komise ČOS dne 18.5.2015, konané v prostorách ČLS JEP, Praha, Lékařský dům

Přítomni: Aschermannová (Praha), Bílek (Brno), Ćwiertka (Olomouc), Lakomý (Brno), Poprach (Brno), Vitásková (Olomouc), Zezulová (Olomouc)
Za RK ČLS JEP byla po celou dobu práce volební komise přítomna doc. MUDr. V. Marešová, CSc., předsedkyně RK ČLS JEP.

 1. Již v průběhu voleb obdržela volební komise stížnosti na průběh voleb. Dvě stížnosti se týkaly porušení volební kampaně ze strany Doc. Dr. Büchlera. První stížností se volební komise zabývala bezprostředně a přijala následující doporučení :
  1. Zveřejnit na Linkosu výzvu všem členům ČOS, aby nepokračovali ve volební kampani
  2. Büchler byl osloven e-mailem předsedy volební komise. E-mail obsahoval výzvu, aby se podobné aktivity neopakovaly. Doc. Büchler v odpovědi přislíbil, že nebude podnikat nic, co by připomínalo volební kampaň.
  3. Vzhledem k tomu, že k události došlo 14.4.2015 a volební lístky dle sdělení evidence členů ČLS JEP byly odeslány 15.4.2015, volební komise rozhodla, že se nejedná o takový zásah do průběhu voleb, aby bylo nutné volby anulovat.
  4. Volební komise rozhodla, že nebude v průběhu voleb zveřejňovat žádné informace o projednávání stížností na průběh voleb, aby nedošlo k ovlivňování voleb. Pouze v případě, že by došlo k takovému narušení voleb, že by volební komise rozhodla o anulování voleb jako celku, bude tato skutečnost neprodleně zveřejněna.
 2. Volební komise požádala stávající výbor společnosti o rozšíření volební komise. Toto bylo provedeno na zasedání výboru 14.4.2015 – viz zápis.
 3. Podnět dr. Netíkové z 4.5.2015 se týkal podezření na porušení volební kampaně doc. Büchlerem
  1. Vzhledem k tomu, že k události došlo 14.4.2015 a volební lístky dle sdělení evidence členů ČLS JEP byly odeslány 15.4.2015, volební komise rozhodla, že se nejedná o takový zásah do průběhu voleb, aby bylo nutné volby anulovat.
 4. Stížnosti na nedoručení volebních lístků – doc. MUDr. PetraTesařová, CSc., prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., Doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D a MUDr. Martin Majirský – volební komise rozhodla o vydání náhradních volebních lístků. Doc. Tesařová si vyzvedla lístky přímo na evidenci členů ČLS JEP, dalším třem byly volební lístky odeslány poštou na opravené adresy.
 5. Tisková chyba v části titulu Doc. RNDr. Ladislava Duška, Ph.D. (na volebním lístku tisková chyba „MUDr.“) není důvodem ke zpochybnění voleb a komise se omluví Doc. Duškovi za toto opomenutí.
 6. Volební komise hlasovala o otevírání obálek a sčítání hlasů. Všech sedm členů volební komise hlasovalo pro otevření obálek a zahájení sčítání hlasů. Volební komise převzala od pracovnic sekretariátu ČLS JEP 421 obálek s volebními lístky. Všechny obálky byly uzavřené.
 7. Otevírání obálek byli přítomni všichni členové volební komise. Zvlášť byly řešeny následující rozpory:
  1. Převzato 421 obálek, z toho 1 obálka nepatří ČOS, ale České urologické společnosti – bude vrácena na sekretariát ČLS JEP.
  2. Pět obálek bylo označeno po termínu voleb (tj. datum 12.5.2015 a vyšší)- nebudou zařazeny do sčítání hlasů.
  3. Jedna obálka obsahovala 2 volební lístky do výboru a 2 volební lístky do RK. Volební komise rozhodla většinou hlasů tyto lístky nezapočítat.
  4. Ve čtyřech případech volebních lístků do výboru a na jednom volebním lístku do revizní komise byly provedeny nepovolené úpravy. Volební komise jednohlasně rozhodla, že tyto lístky nebudou zařazeny do sčítání hlasů.
  5. Dva volební lístky do výboru obsahovaly počet označených kandidátů vyšší než 13, tj. tyto hlasy jsou neplatné a nebyly započítány.
 8. Předsedkyně RK ČLS JEP doc. MUDr. V. Marešová, CSc. zkontrolovala jak obálky tak hlasovací lístky a celý průběh sčítání hlasů. V 11:15 musel z rodinných důvodů opustit jednání volební komise MUDr. A.Poprach. Jeho činnost převzala doc. MUDr. V. Marešová, CSc.
 9. Celkem bylo platných 408 volebních lístků pro volbu výboru a 373 volebních lístků pro volbu revizní komise.
 10. Výsledky voleb:

Výbor ČOS:

doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.               186

doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.               186

MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.                    182

doc. MUDr. Tomáš Büchler, Ph.D.             170

prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.      169

doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA    163

MUDr. Katarína Petráková, Ph.D.               157

prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.                     147

doc. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.             140

prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.            139

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA     136

prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc.                     136

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.                      136

 

Náhradníci:

MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D.                           123

prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.                      116

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.             112

Revizní komise:

MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.       252

MUDr. Václav Janovský                206

MUDr. Hana Študentová              196

 

Náhradník:

MUDr. Jiří Förster                             80

 

Za volební komisi: MUDr. K. Ćwiertka, Ph.D., předseda

Členové volební komise:

MUDr. A. Aschermannová

MUDr. D. Vitásková

MUDr. M. Zezulová

MUDr. O. Bílek

MUDr. R. Lakomý

MUDr. A. Poprach  

Za RK ČLS JEP  Doc. MUDr. V. Marešová, CSc.