Volby 2019

Výbor společnosti ČOS ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 11. 12. 2018 o konání voleb pro období od 2019 do 2023. Volby do výboru České onkologické společnosti ČLS J.E.P (voleno bude 13 osob) a do revizní komise České onkologické společnosti ČLS J.E.P. (voleny budou 3 osoby) proběhnou na jaře 2019. Volby proběhnou kombinovaně, jednokolově, tedy členové, kteří mají v centrální evidenci členů České lékařské společnosti uvedenu e-mailovou adresu budou volit ELEKTRONICKY a členové ČOS, kteří nemají v centrální evidenci členů uvedenou e-mailovou adresu budou volit KORESPONDENČNĚ.  

Od 22.2.2019 do 22.3.2019 probíhá nominační část voleb - členové ČOS mají možnost navrhovat kandidáty ze všech členů ČOS.

Přesný harmonogram voleb a instrukce najdou voliči dle druhu volby:  Instrukce k elektronickým volbám  a Instrukce ke korespondenčním volbám.

Výbor společnosti ČOS ČLS JEP zvolil na svém jednání dne 11. 12. 2018 členy volební komise.

Upozorňujeme, že v souvislosti s volbami je důležité mít v pořádku členskou evidenci (korespondenční adresy, členské příspěvky, e-mail a další údaje). Členskou evidenci vede centrální evidence členů České lékařské společnosti JEP . Jakékoliv změny údajů je proto nutné hlásit do této centrální evidence. K tomu je na stránkách ČLS ke stažení formulář s názvem "Změna údajů do centrální evidence ČLS JEP, z.s.".   

Dále je nutné, aby členové ČOS, kteří mají vůči ČLS JEP nedoplatek, dlužnou částku uhradili. Máte-li pochybnosti o nedoplatku, kontaktujte rovněž Centrální evidenci členů ČLS (e-mail: cle@cls.cz). 

Členové ČOS byli vyzýváni, aby si do 19.2. 2019 zkontrolovali na Linkos a ve členské evidenci České lékařské společnosti JEP své e-mailové adresy. Kontrolu mohou provést po kliknutí na svoje jméno v adresáři členů ČOS (e-mail se zobrazí hned pod jménem). Pokud Váš e-mail chybí a nebo je neaktuální, prosíme o vyplnění formuláře pro aktualizaci údajů. Aktualizované údaje budou opraveny na Linkos a předány do ČLS, která vede členskou evidenci.