doc. MUDr. Tomáš Büchler, PhD.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Narodil jsem se v roce 1974. Po absolvování LF UK v Bratislavě jsem nastoupil do FN Brno. V letech 2004 až 2007 jsem pracoval v Oxfordu a Londýně, nejdříve v onkologickém výzkumu, poté jako lékař. Od roku 2007 jsem zaměstnán v Thomayerově nemocnici. Atestoval jsem z klinické onkologie (2009) a radiační onkologie (2014). Od roku 2012 jsem přednostou Onkologické kliniky 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice v Praze. Publikoval jsem více než 150 odborných prací a vedl jsem kolektiv autorů úspěšné knihy Speciální onkologie.

Od roku 2015 jsem zastával funkci vědeckého sekretáře ČOS, v níž jsem se snažil o maximální dostupnost onkologických léků a zprůhlednění jednání s regulátory a plátci (všechna vyjádření jsou dostupná na /lekar-a-multidisciplinarni-tym/ekonomika/sukl-databaze-leciv/vyjadreni-cos-pro-sukl/). Od roku 2016 jsem předsedou Sekce onkologické imunologie.

Kandiduji do výboru ČOS.

Hlásím se ke společnému programu, který je v plném znění zveřejněn na https://onkologie-...de.cz/nas-program/. Jeho základními body jsou:

  • rozvoj spolupráce KOC s regionálními centry,
  • podpora činnosti Národního onkologického registru a registrů centrové léčby,
  • snaha o emancipaci oboru klinická onkologie v rámci interních oborů,
  • racionalizace atestačního vzdělávání v onkologii,
  • úzká kooperace mezi ČOS a SROBF,
  • posílení role české onkologie v rámci mezinárodních organizací,
  • podpora a pomoc při zapojování do projektů onkologického výzkumu.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019