Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Od promoce na FVL UK (dnešní 1. LF UK) v roce 1981 působím jako učitel na Ústavu hygieny a epidemiologie této fakulty a od roku 2005 vedu Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN, zatím jediné pracoviště v ČR, které je plnou pracovní dobu k dispozici kuřákům.

K jeho založení mne inspirovala návštěva Nicotine Dependence Center na Mayo Clinic v Rochesteru, na tomto pracovišti stážovaly i všechny moje kolegyně. Podobných center nabízí nyní léčbu závislosti na tabáku v republice přes 40, i když mají velmi omezené kapacitní možnosti. Lékaře, sestry, farmaceuty i další zdravotníky se snažíme vést k zájmu o diagnózu F17a motivovat je v rámci Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, na jejímž webu jsou kontakty jak na uvedená centra, tak na více než 200 vyškolených ambulantních lékařů či cca 150 lékáren poskytujících poradenství, mobilní aplikaci, telefonní linku pro odvykání kouření a další zdroje.

Těší mne, že stále více kolegů si uvědomuje význam kouření v rámci svých oborů, ať se jedná o diabetologii, neurologii, kardiologii, oftalmologii, chirurgii či libovolné jiné klinické oblasti. O to víc mne mrzí, že se léčbě závislosti na tabáku stále málo věnují onkologové, ačkoli je příčinou 25-30 % všech nádorových onemocnění, tedy mezi onkologickými pacienty je mnoho kuřáků.

Pokud bych mohla nějak ovlivňovat dění v naší onkologii, která je u nás na vysoké úrovni, ráda bych ji doplnila právě o tento relativně triviální aspekt. Aby pacienti i zdravotní pojišťovny byli informováni, že kouření zpomaluje a prodlužuje hojení včetně doby hospitalizace po jakékoli operaci, snižuje účinek řady chemoterapeutik, biologické léčby či radioterapie, snižuje imunitu a významně zkracuje dobu přežití po onkologické diagnóze. Aby léčba závislosti na tabáku byla samozřejmou součástí onkologické péče. Jak formou krátké intervence sestry či lékaře, tak součástí například screeningu rakoviny plic či komplexních onkologických center. Abychom i u nás vnímali, že se nejedná (jen) o prevenci, ale v klinické praxi onkologa o léčbu. Doporučené postupy léčby závislosti na tabáku po onkologické diagnóze má většina vyspělých zemí, doufejme, že se mezi ně nejen doporučeným postupem, ale i praxí budeme jednou řadit také.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019