prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Medailónek kandidáta do výboru ČOS.

Vážené kolegyně a kolegové.

Současná onkologie se ubírá směrem k precizní a personalizované medicíně. Budoucnost směřuje k „unikátní“ léčbě pro každého „unikátního nemocného“. S rozvojem molekulárně biologických technologií bude v dohledné době k dispozici „molekulární podpis“ nádoru pro každého nemocného. Precizní (přesná) medicína je jedinou správnou cestou ke zlepšení léčebných výsledků a minimalizaci nežádoucích účinků na všech úrovních nezávisle od léčebného záměru a použité léčebné modality.

Chtěl bych pomoci dovést naši onkologii do budoucnosti.

Další profily kandidátů do výboru a revizní komise ČOS

Klíčová slova
volby 2019