Proč by měl nemocný nebo zdravý sledovat Linkos?

Každých 20 minut umírá v naší zemi jeden člověk na rakovinu. Mohlo by jich být méně, rakovina v časných stadiích je většinou vyléčitelná! Informovanost, prevence a včasná návštěva lékaře jsou základem boje s onkologickým onemocněním. Podrobné informace o prevenci, diagnostice a léčbě přináší Česká onkologická společnost ČLS JEP na adrese www.linkos.cz.

Internetové stránky Linkos.cz jsou tedy stránkami odborné lékařské společnosti a jsou tak spolehlivým a validovaným zdrojem informací. Obsah stránek připravují přední odborníci České republiky, kteří se starají o onkologického pacienta, kteří denně zhoubné nádory diagnostikují a léčí, kteří vzdělávají ostatní lékaře, kteří přednáší a píší o nejnovějších diagnostických a léčebných metodách, kteří organizují preventivní onkologické programy pro nás všechny a konečně lékaři a ostatní odborníci, kteří se snaží poctivou a systematickou prací snížit incidenci a mortalitu zhoubných nádorů v České republice a sundat tak ČR z nejvyšších příček výskytu zhoubných nádorů, o které jistě nikdo z nás, nestojí.  

Stránky Linkos mají svou informačně velmi bohatou část pro odborníky a specializovanou část pro onkologicky nemocné a také pro jejich rodiny a přátele a celou širokou veřejnost, neboť rakovina se týká opravdu nás všech! 

Nehledejte informace o rakovině a onkologii přes vyhledavače, jděte přímo ke zdroji na www.linkos.cz!

Česká onkologická společnost není sama, kdo se snaží zvýšit informovanost o onkologických onemocněních.

  Hledejte na Linkos, pokud ..
 • Potřebujete najít akreditované pracoviště kolorektálního nebo mamografického  screeningu?
 • Chcete vědět více o prevenci rakoviny
 • Potřebujete zjistit jaký je výskyt zhoubných nádorů ve vašem kraji?
 • Potřebujete se podívat, jaká je incidence a jaká mortalita určitého zhoubného nádoru?
 • Potřebujete vysvětlit lékařský termín?
 • Potřebujete vědět, kde se léčit? Najít nejbližší Komplexní onkologické centrum ve Vašem kraji?
 • Potřebujete rozumět vaší nemoci?
 • Potřebujete najít hospic pro vašeho blízkého, který je nevyléčitelně nemocný?
 • Potřebujete vědět, jak zbavit vašeho blízkého bolesti a chcete vyhledat odborníky v centru léčby bolesti?
 • Potřebujete pomoc psychologa pro sebe nebo vašeho blízkého?
 • Chcete vědět, jak se vaše nemoc léčí a jaké jsou výsledky? 
 • Potřebujete kuchařské recepty a rady, jak zvládnout léčbu a nevolnosti?
 • Potřebujete vyhledat odborníka na výživu? 
 • Potřebujete vysvětlení vyšetřovacích a léčebných metod?
 • Chcete vědět, jak probíhá vyšetření, na které jste objednáni
 • Chcete vědět, jak působí lék, kterým jste léčen?

To vše najdete na Linkos nebo ve zdrojích informací, které Linkos odkazuje.

S pomocí a ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, s Ministerstvem zdravotnictví ČR, s Komplexními onkologickými centry, pacientskými organizacemi a dalšími subjekty má dnes široká veřejnost unikátní možnost seznámit se s incidencí a mortalitou jednotlivých diagnóz na internetu na portálu svod.cz, dozvědět vše o screeningu zhoubných nádorů, najít si své screeningové pracoviště nebo komplexní onkologické centrum na portálu onconet.cz a dozvědět se vše o diagnostice a léčbě zhoubných nádorů. Česká onkologická společnost vám kromě svých textů nabízí i ověřený přehled odkazů na další zdroje informací z oblasti onkologie, určené laikům. Seznam knih s onkologickou tematikou, více než 150 plných textů pacientských brožur, přehled online onkologických poraden a také internetové adresy věnované onkologii a určené veřejnosti.

Přestaňte se rakoviny jen bát, nedělejte, že vás se netýká, seznamte se s ní, objevte ji dříve, než ona překvapí vás, seznamte se s tím, jak se jí vyhnout a nebo jak se jí zbavit a pokud už to nepůjde, jak s ní důstojně a bez bolesti žít.

S tím vším vám pomůže Česká onkologická společnost a její  partnerské organizace a instituce.

Nemáte příležitost sledovat Linkos pravidelně? Objednejte si zasílání novinek pro laiky.

Ještě několik čísel o Linkos:  
 • informace o prevenci, výskytu,příznacích,diagnostice a léčbě 44 onkologických diagnóz, včetně těch vzácně se vyskytujících

 • 150 plných textů pacientských brožur ke stažení

 • 100 odkazů na další webové stránky určené pro laiky a zabývající se onkologií

 • přes 1000 pojmů z onkologie v onkologickém slovníčku

 • každý měsíc Linkos navštíví 30-40 000 lidí