Webovým stránkám České onkologické společnosti je 12 let a slaví novou podobou

Česká onkologická společnosti představila novou podobu svých webových stránek www.linkos.cz. Když byly stránky v roce 1999 poprvé představeny lékařské veřejnosti, byla ČOS v prezentaci na internetu mezi odbornými společnostmi ojedinělým jevem. Stránky byly tehdy nesrovnatelně skromnější a byly určeny především členům ČOS.

Stránky České onkologické společnosti jsou dnes určeny nejen pro každodenní praxi a pro vzdělávání lékařů všech odborností a dalších profesí, které se starají o onkologického pacienta, ale i onkologickým pacientům, jejich blízkým a široké veřejnosti.

Odborníci zde najdou širokou škálu zcela praktických informací, jako je online verze tzv. Modré knihy,  tedy pravidelně aktualizovaných a inovovaných Zásad cytostatické léčby maligních onkologických onemocnění, ale i pravidelně aktualizovaná rozsáhlá databáze tuzemských i zahraničních navržených léčebných postupů, ve které můžete podle zvolené indikace vyhledat jednotlivé druhy standardů léčebné péče. Na webu pro odborníky najdete samozřejmě i podrobné informace o společnosti, zápisy ze zasedání výboru  od roku 1999, informace o činnosti odborných sekcí a pracovních skupin ČOS, tiskové zprávy i postup, jak se členem ČOS stát.

Organizátoři odborných vzdělávacích akcí, které se týkají péče o onkologického pacienta zde mohou podat žádost o záštitu výboru ČOS nad svou akcí a najdou zde i seznam těch událostí, které o záštitu žádaly a dostaly ji. Ostatně najdete zde největší onkologický kongresový kalendář, rozhodně v rámci českého internetu. Sledujeme i onkologické webcasty, tedy audiovizuální záznamy z některých akcí.

Na přelomu let 2003 a 2004 byl iniciován a přijat Národní onkologický program České republiky, k jehož podpoře se v srpnu 2005 přihlásil i prezident republiky.  Na webu Linkos se dozvíte nejen o programu, ale najdete zde také výsledky jeho naplňování, tedy mapu Komplexní onkologické péče České republiky, informace o projektech onkologické prevence a screeningu, informace o sledování a predikci dat v onkologii a také informace o paliativní a terminální péči o nemocné.

Informace pro vzdělávání jsou doplněny databázemi onkologických knih a časopisů a naprosto unikátní databází, která obsahuje konferenční abstrakta a prezentace, přednesené na ČOS garantovaných odborných kongresech a konferencích v České republice, nebo na velkých zahraničních kongresech účastníky z ČR. Můžete si zde vyhledat informace, které nejsou součástí žádné tuzemské ani světové databáze. Databáze nyní obsahuje přes 5000 tuzemských onkologických abstrakt, která byla přednesena na téměř 80 odborných akcích.  V části vzdělávání je každodenně se aktualizující výpis randomizovaných studií z onkologie a hraničních oborů.

Unikátní je také projekt ASCO Educational Book s lokálními komentáři, v rámci nehož ČOS nakupuje práva na překlad od americké onkologické společnosti a zpřístupňuje široké lékařské veřejnosti edukační materiály v češtině s komentáři našich předních odborníků působících v onkologii.

Vaši pacienti pak na webu mohou najít vedle již zmíněné mapy komplexní onkologické péče, také mapu hospiců, mapu léčby bolesti  a psychoonkologické péče. Pacientům i odborníkům pomáhá také online psychoonkologická poradna, provozovaná psychoonkologickou sekcí ČOS.  Laická veřejnost se na stránkách dozví o příznacích, diagnostice, výskytu, prevenci a léčbě 30 druhů onkologických diagnóz, od těch, v jejichž výskytu jsme bohužel na předních příčkách v Evropě až po vzácně  se vyskytující diagnózy.

Pacientům jsou vysvětleny také jednotlivé metody léčby onkologických onemocnění, pozornost je věnována výživě nemocných a široká veřejnost se dozví o prevenci i genetických rizicích vzniku nádoru. Také u laické části je nedílnou součástí odkazy na další zdroje informací, jako je databáze knih, odkazů a pacientských brožur, které jsou k dispozici v plných textech. Všechny texty jsou psány lékaři, ale jsou srozumitelné díky velmi bohatému slovníčku onkologických pojmů.

Laici se více o tom, co všechno na Linkos najdou, dozví v článku  Proč by měl nemocný nebo zdravý sledovat Linkos?

Navštivte stránky Linkos a pošlete tam i své pacienty, stránky jsou pravidelně, téměř denně aktualizovány, mají vysokou návštěvnost, která činí mezi 30 a 40 tisíci měsíčně a jsou spolehlivým a validovaným zdrojem informací.