Zápis ze schůze výboru ČOS ČLS JEP ze dne 14.5.2024 v MOÚ Brno

Přítomni: Kiss, Kopečková, M. Svoboda, Tomášek,
Omluveni: Kolářová, Melichar, T. Svoboda,
Distančně: Büchler, Fínek, Petráková, Richter, Soumarová, Petruželka, Šlampa, Tesařová, Vošmik

 1. Na výbor ČOS se obrátili z Odboru zdravotnictví – Oddělení zdravotních služeb z Magistrátu Hlavního města Prahy ohledně delegování 3 – 5 zástupců, kteří by byli ochotni účastnit se výběrových řízení jako členové výběrové komise na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb. Nominanty za ČOS zašleme na e-mailovou adresu pavla.hehlova@praha.eu.
  S nominací souhlasili: Prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc., Prof. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D., MBA, Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

 2. Výbor ČOS projednal a schválil indikátory kvality onkologické léčby pro nechirurgickou léčbu (prs, plíce, rektum, pankreas).

 3. Projednán návrh na vedoucího KOC dle zadání MZ ČR, tj. jmenování, náplň práce, kompetence a odpovědnost.

 4. Návrh novelizace zákona a vyhlášky - podmínky úhrady pro dětskou onkologii: "ČOS ČLS JEP navrhuje novelizaci zákona č. 48/1997 Sb., zákon o veřejném zdravotním pojištění (dále ZVZP) a vyhlášky o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2025 (dále vyhláška) takto:
  Novela ZVZP: Do § 15, odst. 5 vložit jako větu čtvrtou ""Ze zdravotního pojištění se při poskytování zdravotní péče plně hradí léčivé přípravky poskytnuté v oborech dětská onkologie a dětská hematoonkologie, v provedení ekonomicky nejméně náročném, v závislosti na míře a závažnosti onemocnění, a pojištěnec se na jejich úhradě nepodílí.
  Novela vyhlášky: Do přílohy č. 1 vložit jako bod 2.2.1 ustanovení ""2.2.2 V případě léčivých přípravků schválených revizním lékařem zdravotní pojišťovny u poskytovatele oprávněným poskytovat komplexní péči dětem a mladistvým se solidními nádory, lymfomy a hematologickými malignitami se stanoví maximální úhrada na jeden podaný léčivý přípravek ve výši zdravotní pojišťovnou poskytovatelem vykázané a zdravotní pojišťovnou uznané úhrady v roce 2025. Podmínkou je, aby poskytovatel měl statut centra vysoce specializované onkologické péče pro děti a statut centra vysoce specializované hematoonkologické péče pro děti podle zákona o zdravotních službách". Členové výboru souhlasí a návrhy podporují.

Žádost o převzetí záštity:

 • Target fórum, termín konání 24.5.2024, Grand Majestic Hotel Prague, Truhlářská 16, Petrská čtvrť – Členové výboru souhlasí

Noví členové:

ČOS + sekce psychoonkologie

 • MUDr. Steyerová Eva – VFN Praha, Radiodiagnostická klinika. Členové výboru souhlasí.

Sekce mladých onkologů

 • Mgr. Sperottová Šárka – Lékárna FNOL. Členové výboru souhlasí.

Sekce psychoonkologie

 • MUDr. Vladimír Cejp – Domácí hospic Athelas. Členové výboru souhlasí.

ČOS

 • MUDr. Michaela Klimeš Lipánová – Onkologická klinika FNM. Členové výboru souhlasí.

doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D., MBA
předseda ČOS ČLS JEP