Cílené genetické a epigenetické modifikace leukemických buněk

Cílené genetické a epigenetické modifikace leukemických buněk

Publikace shrnuje nové poznatky o meziproteinových interakcích v leukemických buňkách se zaměřením na cílenou inaktivaci onkoproteinu v-Myb a vyvozuje závěry o jejich případném využití při diferenciačních terapiích leukemických onemocnění.
úvod nakladatelské anotace