Radiační onkologie v praxi. Třetí aktualizované vydání

Radiační onkologie v praxi. Třetí aktualizované vydání

Význam prvního vydání Radiační onkologie v praxi v r. 2004 ocenila odborná onkologická veřejnost Staškovou cenou za nejlepší publikaci s onkologickou tematikou za rok 2004. Druhé vydání v r. 2007 se stalo základem pro vytvoření pracovní verze národních radiologických standardů MZ ČR pro radioterapii. Obě knihy se staly každodenní pomůckou radioterapeutů na nejednom pracovišti v České i Slovenské republice. Výrazný rozvoj nových technik radioterapie na základě možností nových kvalitativně lepších ozařovacích přístrojů, plánovacích systémů a nových poznatků si vyžádal podstatné změny
řady doporučených postupů, např. u karcinomu prsu, prostaty či gynekologických nádorů. Proto vzniklo třetí vydání této publikace. Léčebná schémata radioterapie v publikaci vychází z doporučených léčebných postupů pro radioterapii, které byly vytvořeny pracovníky Kliniky radiační onkologie a odd. radiologické fyziky Masarykova onkologického ústavu v létech 2008 až 2011 pro nejčastější diagnózy.

Klíčová slova
Radioterapie