Moderní diagnostika a staging pánevních nádorů

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: Prognostické faktory, diagnostika. Hrdlo děložní

Číslo abstraktu: 027

Autoři: Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; MUDr. Daniela Fischerová, PhD.; MUDr. Ivana Semerádová, Ph.D.; Prof. MUDr. Jiří Sláma; doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; prof. MUDr. David Cibula, CSc.

Současný trend individualizace léčby pacientek s gynekologickými zhoubnými nádory (tailoring therapy) klade stále větší nároky na přesnost diagnostických zobrazovacích metod. Akcentována je také vazba na bezprostřední klinické využití vyšetřovaných parametrů.

Mezi nejčastěji používané a diskutované zobrazovací metody patří CT, MRI, PET/CT a ultrazvuk. Při indikaci jednotlivé metody bychom měli zohledňovat jejich výhody a limity:

  Výhody Nevýhody
CT dostupnost a cena, prostorové rozlišení, vyšetření hrudníku, břicha a pánve najednou jodový kontrast, malý kontrast měkkých tkání, morfologické (ne funkční) hodnocení
MRI vysoký tkáňový kontrast, tři roviny, tkáňová diferenciace nákladnost, dostupnost, kontraindikace, obtížné vyšetření více oddílů
PET/CT detekční schopnost, celotělový sken dostupnost, zánět, diabetes mellitus

Naše pracoviště má dlouholetou zkušenost s využitím ultrazvuku ve stagingu a follow-up gynekologických nádorů. Námi zdůrazňované výhody a limity ultrazvuku uvádí následující tabulka:

  Výhody Limity
UZ dostupnost a cena, dynamické vyšetření, zobrazení ve více rovinách, rozlišení, funkční zkoušky, bez přípravy, návaznost na klinické vyšetření, vyšetření erudovaným onkogynekologem závislost na erudici vyšetřujícího, tkáňové rozlišení, obezita, meteorismus, pooperační stavy


Vzhledem k široké dostupnosti a nízkým nákladům je možné považovat za perspektivní diagnostický nástroj ve stagingu a follow-up gynekologických zhoubných nádorů ultrazvuk. Je standardní a všeobecně využívanou zobrazovací metodou v gynekologii; vyšetření může provádět onkogynekolog, tedy lékař se znalostí významu zobrazovaných parametrů v klinickém managementu; ultrazvuková endoluminálně (vaginálně nebo rektálně) zavedená sonda v těsném kontaktu s postiženým orgánem a poskytuje tedy detailní zobrazení; ultrazvukové vyšetření je dynamické – dovoluje posoudit vaskularizaci v reálném čase a vztah nádoru, resp. postiženého orgánu k okolním strukturám při dynamické vyšetření. V několika pracích (včetně práce z pracoviště hlavního navrhovatele) byla dokumentována senzitivita a specifita ultrazvuku srovnatelná s magnetickou rezonancí.

Datum přednesení příspěvku: 9. 1. 2010