MUDr. Daniela Fischerová, PhD.

Gynekologicko-porodnická klinika 1. LF UK a VFN, Onkogynekologické centrum (Apolinářská 18, 120 00 Praha 2)

E-mail: daniela.fischerova@seznam.cz

Sekce ČOS: Sekce diagnostické a prediktivní onkologie

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta