Vývoj radikality chirurgické léčby pokročilých ovariálních karcinomů

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Ovarium, panelová diskuze

Číslo abstraktu: 038

Autoři: prof. MUDr. David Cibula, CSc.; Prof. MUDr. Jiří Sláma; J. Svárovský; MUDr. Michal Zikán; MUDr. Daniela Fischerová, PhD.; doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; MUDr. Ivana Semerádová

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 9. 1. 2010