Vývoj radikality chirurgické léčby pokročilých ovariálních karcinomů

Konference: 2010 15. ročník odborného sympózia na téma Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: Ovarium, panelová diskuze

Číslo abstraktu: 038

Autoři: prof. MUDr. David Cibula, CSc.; Prof. MUDr. Jiří Sláma; J. Svárovský; Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; MUDr. Daniela Fischerová, PhD.; doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; MUDr. Ivana Semerádová, Ph.D.

Abstrakt není k dispozici.

Datum přednesení příspěvku: 9. 1. 2010