VÝŽIVA NEMOCNÉHO DO PEG Z POHLEDU NUTRIČNÍHO TERAPEUTA

Konference: 2013 XXXVII. Brněnské onkologické dny a XXVII. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: XXIII. Nutriční podpora v onkologii

Číslo abstraktu: 313

Autoři: Jaroslava Pavlíčková

Přednáška o výživě nemocných s perkutánní endoskopickou gastrostomií a perkutánní endoskopickou jejunostomií z pohledu nutričního terapeuta.

Videozáznam přednášky

Datum přednesení příspěvku: 18. 4. 2013