Program Onkologické akademie ve spolupráci ČOS a ESO pro mladé onkology

Vážení mladí přátelé a spolupracovníci,

dovolujeme si vás oslovit s velmi zajímavou nabídkou, resp. programem Onkologické akademie, který zatím nemá v evropských zemích obdoby a skýtá jedinečnou šanci na rozšíření vašich vědomostí. Je určen pro onkology ve věku nejlépe do 35 let nebo v přípravě k atestaci.

Program vznikl ve spolupráci ČOS (České onkologické společnosti) a ESO (European School of Oncology), je určen pro 15 mladých odborníků z ČR a skládá se ze 4 částí představovaných cca 2 denními bloky. Zahajovací bude kurz obecné onkologie (předběžný program přiložen), který se uskuteční v rámci letošní konference BOD koncem dubna, na kterou se lze s tímto cílem přihlásit. Na něj bude ve zhruba půlročních intervalech navázáno pobytem na předních pracovištích v Londýně (Institute of Cancer Research), Paříži (Institute Gustave Roussy, maligní melanom) a Lisabonu (Champalimaud Institute, karcinom prsu). Tam již budou všichni přednášející zahraniční. Obsahem by měly být přednášky předních odborníků ve vybraných centrech spolupracujících s ESO, praktická část, multidisciplinární přístup k onemocnění a řešení jednotlivých případů – kazuistik. Cílem je vysoce edukativním obsahem přispět k další profilaci účastníků v rámci onkologie se získáním mezinárodních pohledů a vazeb a přispění k vašemu odbornému růstu.

Všech 15 vybraných zájemců se po absolvování úvodního kurzu v Brně bude v průběhu následujícího 1,5 roku účastnit všech 3 zbývajících odborných stáží po cca 6 měsících (předběžně jaro-podzim).

Po obdržení vyplněných žádostí bude volba jednotlivých kandidátů a event.1-2 náhradníků provedena výborem ČOS jako hlavním domácím garantem akce.

Logistika v podobě odborného programu, transportu, edukačních materiálů apod. bude zajištěna společností 3M (ESO ) a grantem společnosti Novartis.

Zásadní požadavek: obstojná znalost angličtiny (schopnost komunikovat a event. aktivně prezentovat)

Termín přihlášek: 20. března 2016

Přihláška ke stažení

Adresa pro zaslání přihlášky (poštou nebo preferenčně mailem):

Alena Koutská, sekretariát
Onkologická klinika 2. LF UK a FN Motol
V Úvalu 84, Praha 5, 150 06
tel.: 224 434 701, fax: 224 434 720
email: alena.koutska@fnmotol.cz

Se srdečným pozdravem


MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.
místní koordinátor