18F-FDG PET ve stagingu nádorů varlat soubor 178 nemocných.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Testikulární nádory

Číslo abstraktu: 218

Autoři: doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D.; MUDr. Petr Opletal; MUDr. Jaroslav Staníček; MUDr. Viera Nižňanská; MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; MUDr. Ivo Čapák

Standardním stagingovým vyšetřením u nemocných po orchiektomii pro nádor varlete jsou CT plic/mediastina a CT břicha/pánve.

Cíl
Srovnání standardně prováděného stagingu se stagingem pomocí 18F-FDG PET vyšetření (PET).

Soubor a metody
Od září 2003 do konce prosince 2007 (4 roky a 4 měsíce) jsme provedli celkem 686 PET studií trupu u 595 nemocných s nádory varlat, z toho 178 vyšetření bylo provedeno v rámci stagingu. Mezi stagingová vyšetření jsme zařadili CT plic/mediastina, CT břicha/pánve a PET trupu v libovolném pořadí, tak aby odstup mezi prvním a posledním vyšetřením nepřesáhl 10 dní. Bohužel v našem souboru je jen jediný nemocný, který po stagingových vyšetřeních (CT, PET) podstoupil retroperitoneální lymfadenektomii, a tím histologické ověření retroperitoneálního nálezu. Zbylých 177 nemocných tak zůstává histologicky neověřeno. Podle histologických typů primárního tumoru varlete lze soubor rozdělit na 66 seminomů a 112 neseminomů.

Výsledky
Hodnoceno bylo 178 stagingových vyšetření. U 157 vyšetření (88,2%) byla shoda mezi CT a PET vyšetřeními. Rozdíly v počtu postižených uzlin retroperitonea nebo metastáz plicních nepovažujeme za neshodu PET a CT vyšetření. Neshodu mezi PET a CT vyšetřeními jsme zaznamenali ve 21 případech (11,8%), z toho 18x PET nacházela více metastatických lokalizací než CT (např. nadklíček, mediastinum, játra, nadledvina) nebo metastázu v nezvětšené uzlině (10,1% všech vyšetření). Naopak 3x (1,7% všech vyšetření) jsme zaznamenali PET negativitu u CT pozitivních nálezů (při CT jasném postižení uzlin retroperitonea PET nedetekovala metastázy v této oblasti).

Závěr
Kombinace CT a PET vyšetření (nejspíše ve formě hybridního PET/CT) ve stagingu nemocných s nádory varlat nabízí možnost zachytit i metastázy v méně obvyklých lokalizacích nebo nezvětšených lymfatických uzlinách. Na druhou stranu diferencované struktury zralého teratomu nemusí vykazovat patologický hypermetabolismus glukózy. PET je dosud předmětem mnoha studií a její role v této indikaci není stále obhájena.

Podpořeno Grantem IGA MZČR NR8342-3/2005 a výzkumným záměrem MZ0MOU2005.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008