3D MR-based brachyterapie v léčbě lokálně pokročilého karcinomu děložního čípku – časné klinické výsledky

Konference: 2014 19. ročník sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Radioterapie

Téma: Radioterapie, onkogynekologie, karcinomy v graviditě a hormonální dependence nádorů prsu

Číslo abstraktu: 017

Autoři: prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.; doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.; prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; Mgr. Tomáš Kroulík; Mgr. Kamil Kudelka; MUDr. Michal Tichý; MUDr. Milan Košťál; MUDr. Zdeněk Vocásek

Úvod:

Recentně 2 prospektivní studie prokázaly signifikantně lepší přežití u pacientek s karcinomem děložního čípku, u kterých je při plánování bracyhterapie využito magnetické rezonance (MR). Na našem pracovišti jsme vyvinuli techniku umožňující využívat data z MR pomocí MR-preplanningu a následné fúze CT a MR obrazů.

Metodika:

Pomocí MR-based brachyterapie bylo léčeno 36 pacientek s lokálně pokročilým karcinomem (15 technikou MR-based preplanning, 21 s MR aproximací). Všechny pacientky byly sledovány v průběhu léčby i po jejím ukončení. Při každé vizitě byla hodnocena kontrola nemoci i toxicita léčby. Pozdní gastrointestinální (GI) i genitourinární (GU) symptomy byly klasifikovány pomocí Fox Chase (FC) modification of the Radiation Therapy Oncology Group (RTOG) and Late Effects Normal Tissue Task Force (LENT) toxicity criteria.

 

Výsledky:

V průběhu procedury na MR nebyla pozorována žádná komplikace. Kumulativní incidence genitourinární a gastrointestinální toxicity druhého a vyššího stupně při mediánu sledování 30,3 měsíce byla 4,8% a 9,5% pro MR aproximaci a 0% resp. 13,3% pro MR-based preplanning. Lokální kontroly bylo dosaženo při MR-based preplanningu u 86,7% pacientek, při MR aproximaci u 76,2%.

Závěr:

3D MR-based brachyterapie s CT a MR fůzí obrazů přináší excelentní výsledky lokální kontroly při minimální toxicitě.

 

 

 

MR-preplanning

MR aproximace

Počet pacientů

15

21

Věk

53 let

(31 – 73)

63 let

(43 – 85)

TNM

 

0

 

2 (9,5%)

T1

T2

7 (46,7%)

11 (52,4%)

T3

8 (53,3%)

8 (38,1%)

 

N0

 

6 (40%)

 

5 (23,8%)

N1

9 (60%)

16 (76,2%)

Stádium

 

0

 

1 (4,8%)

I

II

5 (33,3%)

3 (14,3%)

III

10 (66,6%)

17 (80,9%)

Objem tumoru

79,4

61,3

(cm3)

(38 – 163)

(41 – 81)

Trvání radioterapie

54 dnů

(45 d –59 d)

55 dnů

(46 d – 61 d)

 

 

Intersticiální BRT

 

7

 

0

Ano

(Počet jehel)

(2,1)

 

Ne

8

0

Chemoterapie

 

14 (93,3%)

 

18 (85,7%)

Ano

Ne

1 (6,7%)

3 (14,3%)

 

Datum přednesení příspěvku: 27. 2. 2014