Adjuvantní léčba u I. stadia germinálních nádorů varlat naše zkušenosti.

Konference: 2008 XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: XXV. Testikulární nádory

Číslo abstraktu: 220

Autoři: doc. MUDr. Radek Lakomý, Ph.D.; Doc. MUDr. Alexandr Poprach, Ph.D.; MUDr. Radim Němeček, Ph.D.; MUDr. Jiří Vyskočil; MUDr. Ivo Kocák, Ph.D.; doc. MUDr. Ilona Kocáková, Ph.D.; doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.

Úvod
Zhoubné nádory varlat jsou nejčastější malignitou mladých mužů bílé rasy ve věkové skupině mezi 20-45 lety. Za posledních 20 let se jejich incidence celosvětově výrazně zvýšila. Nádory varlat dělíme na dvě skupiny a to nádory germinální (seminomy a neseminomy), které představují cca 95% všech nádorů varlat a nádory negerminální.

Léčba časných stádií germinálních nádorů varlat není uzavřenou kapitolou a neustále se vyvíjí. Díky užívaným léčebným metodám se dnes daří u více jak 98% pacientů dosáhnout vyléčení. V posledních letech je hodně úsilí věnováno nejen zvýšení efektivity jednotlivých léčebných modalit, ale především snaze co nejvíce redukovat jejich akutní a především pozdní toxicitu. V případě adjuvantní radioterapie je trend zmenšovat velikost ozařovacího pole a dávku, v případě retroperitoneální lymfadenektomie (RPLND) používat modifikované operační postupy se zachováním ejakulace a u adjuvantní chemoterapie volit co nejmenší počet cyklů, aniž by tím byla snížena její účinnost...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2008