Adjuvantní trastuzumab po roce – snášelivost, kvalita života, náklady.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: XV. Léčba karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 136

Autoři: prof. MUDr. Petra Tesařová, CSc.; MUDr. Jaroslava Barkmanová; MUDr. Věra Tomancová; doc. MUDr. Bohuslav Konopásek, CSc.; MUDr. Olga Přibylová, PhD.; prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.

Pozitivita HER-2 receptorového onkoproteinu, kterou lze diagnostikovat zhruba u čtvrtiny všech karcinomů prsu, je spojena s nepříznivou prognózou, zkrácením období bez progrese nemoci i kratší celkovou dobou přežití. Cílená biologická léčba trastuzumabem, který osvědčil svoji účinnost u pacientek s pokročilým HER2 dependentním karcinomem prsu, může zlepšovat terapeutické výsledky u této prognosticky nepříznivé skupiny nemocných i v adjuvantním podání. Jeho účinnost v adjuvantním podání potvrdily 4 velké a jedna menší studie. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 24. 4. 2007