Adultný nádor obličky u 16 ročnej pacientky – kazuistika.

Konference: 2007 XXXI. Brněnské onkologické dny a XXI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Nádory dětského a adolescentního věku

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 107 (p278)

Autoři: MUDr. Judita Puškáčová, Ph.D. ; M. Džatková; V. Polák; O. Wassermann; J. Siman; prof. MUDr. Ján Breza (1948-), CSc.; D. Haviar; M. Skubák; M. Kaldarárová; I. Makaiová; Š. Kováčová; S. Belan; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.; Prof. MUDr. Ondřej Hes, Ph.D.; MUDr. Marína Arpášová; doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc., mim.Prof.; V. Šefránek

Úvod
Karcinómy obličiek patria v detskom veku k zriedkavým nádorom. V prípade lokalizovaného postihnutia je prognóza dobrá, základom úspechu je vo väčšine prípadov radikálny chirurgický výkon. Adjuvantná liečba pri pokročilých nádoroch nie je dostatočne efektívna, prognóza pacientov s neresekovateºnou chorobou je zlá. ...

Plný text v pdf

Datum přednesení příspěvku: 23. 4. 2007