AKTUÁLNÍ INDIKACE ANATOMICKÝCH SEGMENTEKTOMII PLIC V ONKOCHIRURGII

Konference: 2016 XL. Brněnské onkologické dny a XXX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: XXIII. Nádory plic, průdušek a pleury

Číslo abstraktu: XXIII/324

Autoři: MUDr. Michal Benej; Prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc.; MUDr. Adam Peštál; MUDr. Zdeněk Chovanec; MUDr. Helena Čoupková; MUDr. Ondřej Bílek

 Anatomické plicní resekce ve smyslu lobektomie, nebo pneumonektomie představují zlatý standard léčby primárních plicních malignit. Extraanatomické resekce plicního parenchymu jsou preferovány u plicních metastazektomií pro dostatečnou onkologickou radikalitu a snahu šetřit plicní parenchym, pro pravděpodobný relaps onkologického onemocnění s nutností nové operace. Anatomické plicní segmentektomie jsou technicky náročné operace s poměrně úzkým indikačním spektrem. Proto jsou prováděny poměrně zřídka. Se zvyšujícím se počtem pacientu s funkční parenchymovou limitací, dlouhodobě přežívájících s metastazujícím onkologickým onemocněním a záchytem duplexních (primárních) plicních malignit představují alternativu ke konvenční radio-/chemoterapii. Další indikaci představují pacienti s atypicky centrálně lokalizovanou plicní metastázou, kterou nelze ošetřit extranatomickou resekcí, kdy ve smyslu„parenchym šetřících operací" je snaha o redukci objemu resekce při dodržení onkologické radikality výkonu. Cílem prezentace autorů je snaha o přiblížení indikačních schémat a vlastních zkušeností s „limitovanými anatomickými resekcemi plic".

Datum přednesení příspěvku: 29. 4. 2016