Analýza genové exprese u folikulárního lymfomu pomocí oligonukleotidových microarrays

Konference: 2007 3. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Nádorová biologie/imunologie/genetika a buněčná terapie

Téma: Postery

Číslo abstraktu: 011p

Autoři: Mgr. Kateřina Staňo Kozubík; MvDr. Boris Tichý, Ph.D.; Ing. Dana Dvořáková, CSc.; prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.; prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Folikulární lymfom (FL) se řadí mezi B-lymfoproliferace a je v Evropě i v USA druhým nejčastějším typem maligních lymfomů. Vyznačuje se relativně dlouhým mediánem přežití, indolentním průběhem s pomalou progresí a opakovanými relapsy. FL je senzitivní na terapii, avšak diseminovaná stadia jsou dosud považována za nevyléčitelné onemocnění. FL může v průběhu nemoci spontánně regredovat, ale také transformovat do histologicky agresivnější formy, nejčastěji difúzního velkobuněčného lymfomu, který má velmi špatnou prognózu. Diagnóza FL se stanovuje histologicky z odebrané lymfatické uzliny nebo infiltrátu. Prognóza pacientů s FL je značně heterogenní, i když většina pacientů přežívá 6 až 10 let, zhruba 20% nemocných umírá do 2 let od stanovení diagnózy. Současnými histopatologickými a klinickými metodami nelze u konkrétního pacienta průběh choroby předpovědět. Moderní metody molekulární biologie nabízí potenciální řešení. Pomocí microarrays (např. oligonukleotidových expresních microarrays) cílených na konkrétní onemocnění lze upřesnit nejen diagnózu, ale i prognózu onemocnění. Pro náš experiment jsme použili vlastní specializovaný design DNA čipů pro odlišení folikulárního lymfomu od jiných maligních lymfomů a pro jeho subklasifikaci.Na základě recentních publikací jsme vybrali přibližně 3 500 genů, které mají rozdílnou expresi v rámci subtypů lymfomů. K vyšetření jsme použili platformu microarrays od firmy Agilent obsahující 14 tisíc oligonukleotidů o délce 60 bází. Analýzou genové exprese jsme detekovali rozdíly mezi jednotlivými subtypy lymfomů. Výsledky ukazují na velký potenciál této metody při stanovení diagnózy a upřesnění prognózy folikulárního lymfomu.


Práce na tomto projektu je podporována grantem IGA MZ ČR 8448-3/2005, výzkumným záměrem MŠMT ČR MSM0021622430 a NF Elpida Nucleus

Datum přednesení příspěvku: 28. 11. 2007