ASSOCIATION BETWEEN CHROMOSOMAL CHANGES AND STANDARD PROGNOSTIC FACTORS IN PATIENTS WITH MULTIPLE MYELOMA UNDERGOING AUTOLOGOUS STEM CELL TRANSPLANTATION

Konference: 2007 12th Congress of the European Hematology Association - účast ČR

Kategorie: Onkologická diagnostika

Téma: 08. Cytogenetics and molecular diagnostics

Číslo abstraktu: 1383

Autoři: RNDr. Henrieta Grešliková; Mgr. Hana Filková; Prof.RNDr. Petr Kuglík, CSc.; RNDr. Alexandra Oltová; prof. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D.; Prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D.; Mgr. Jana Smejkalová, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Hájek, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 10. 6. 2007