Atypicky proliferující nádory ovaria a peritonea

Konference: 2007 12. ročník odborného sympózia Onkologie v gynekologii a mammologii

Kategorie: Zhoubné gynekologické nádory

Téma: II. Ovariální karcinom

Číslo abstraktu: 034

Autoři: MUDr. Daniela Fischerová, PhD.; prof. MUDr. David Cibula, CSc.; Prof. MUDr. Pavel Dundr, Ph.D.; Prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D.; doc. MUDr. Pavel Freitag, CSc.; MUDr. Miloslav Janoušek; M. Strunová

Atypicky proliferující nádory tvoří asi 5 – 15 % epiteliálních ovariálních nádorů. Vyskytují se nejčastěji u žen mladších 50 let. Využití nádorových markerů v předoperační diagnostice má nízkou senzitivitu. V současnosti jsou známé ultrazvukové markery, charakteristické pro border-line nádory. Transvaginální ultrazvukové vyšetření má význam nejen v předoperační diagnostice, ale také v pooperačním sledování zvláště konzervativně operovaných pacientek, s cílem včasné detekce recidivujícího onemocnění.

Prezentovány budou základní sonografické a dopplerovské známky borderline nádorů ovaria a peritonea v korelaci s makroskopickými peroperačními nálezy.

Nejčastějším sonografickým znakem při zobrazení serózních a mucinózníc (Mülleriánských) borderline nádorů ovaria je přítomnost intraluminálních papilarit. Mucinózní intestinální nádory jsou charakteristické přítomností sept, ve většině případů bez solidní složky, s velmi nízkými indexy rezistence. Nejobtížnější je odlišení borderline nádorů od dobře diferencovaných invazivních karcinomů. Biologickou povahu a prognózu hraničních ovariálních epitelových nádorů nelze ve většině případů spolehlivě posoudit jinak než na podkladě histologického vyšetření tkáně z ovariálního nádoru a peritoneálních metastáz.

Datum přednesení příspěvku: 20. 1. 2007