Castlemannova choroba a její 18F-FDG PET/CT obraz.

Konference: 2012 XXXVI. Brněnské onkologické dny a XXVI. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: 17. Varia

Číslo abstraktu: 155

Autoři: doc. MUDr. Zdeněk Řehák, Ph.D.; MUDr. Renata Koukalová, Ph.D.; doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; MUDr. Iva Neveselá; MUDr. Jana Stupalová; MUDr. Jaroslav Staníček; MUDr. Jiří Vašina; MUDr. Karol Bolčák

   Castlemannova choroba je vzácné neklonální lymfoproliferativní onemocnění s dosud ne zcela jasnou etiopatogenezí. Klinicky lze rozlišit unicentrickou (lokalizovanou) a multicentrickou (generalizovanou) formu. Dle histopatologie pak hyalinně vaskulární, plazmocelulární a smíšenou variantu nemoci. Zatímco unicentrická hyalinně vaskulární forma se obvykle manifestuje ve formě benigního zvětšování lymfatické uzliny a v léčbě se uplatní jen její extirpace, tak multicentrická plazmocelulární varianta je agresivní choroba vyžadující i systémovou léčbu.

   Literárních údajů o18F-FDG PET/CT vyšetření u Caslemannovy choroby je bohužel relativně málo, publikovaných spíše ve formě kazuistik, soubory pacientů o počtu 8 a 9 patří celosvětově k největším. V diagnostice Castlemannovy choroby je PET/CT vyšetření senzitivní, ale bohužel s velmi nízkou specifitou. Relativně nižší míru akumulace FDG lze pozorovat nejen u hyalinně vaskulární formy Castlemannovy choroby, ale i u řady lymfomů zejména low-grade nebo i jiných lymfoproliferací. Na druhou stranu plazmocelulární varianta zvláště v multicentrické formě může vykazovat tak vysokou akumulaci FDG jako agresivní lymfomy, rozhodující je tak jen histologické vyšetření. Ve vstupní diagnostice je však místo pro PET/CT ke stanovení rozsahu této choroby a odhalení třeba i biopsii přístupné uzliny. Další možnou oblastí využití PET/CT vyšetření může být monitorace onemocnění (zejména multicentrických forem vyžadujících systémovou terapii).

   Formou jednotlivých kazuistik představujeme některá z 9 vyšetření u celkového počtu 4 pacientů s touto chorobou.

   Závěr

   S Castlemannovou chorobou se lze při PET/CT vyšetření setkat v rámci diferenciální diagnostiky lymfadenopatií, anémie, horečky neznámého původu. Tato choroba se může projevit PET pozitivitou a pomocí PET vyšetření lze stanovit rozsah choroby. PET/CT vyšetření lze rovněž využít k monitoraci léčby nemocných s Castlemannovou chorobou zvláště multicentrických forem.

Datum přednesení příspěvku: 19. 4. 2012