CASTLEMANOVA CHOROBA A CHIRURGICKÁ PÉČE

Konference: 2015 XXXIX. Brněnské onkologické dny a XXIX. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: XXV. Hematoonkologie

Číslo abstraktu: XXV/ 309

Autoři: MUDr. Andrea Zetelová; Doc.MUDr. Igor Penka, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.; prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc.; doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.; MUDr. Mojmír Moulis

Východiska:

  Castlemanova choroba je vzácné neklonální lymfoproliferativní onemocnění nejasné etiologie. Autoři prezentují dvě kazuistiky a literární review.

Popis případu:

 Castlemanova choroba může probíhat ve dvou klinických formách. Solitární a multicentrické. Příznaky, terapeutický přístup a prognóza obou forem se liší. U solitární formy je kompletní chirurgická resekce metodou volby a je potenciálně kurativní, s pětiletým přežitím dle literatury až 100 %. U multicentrické formy slouží chirurgický výkon pouze k odběru biopsie nebo řešení komplikací choroby a nemá kurativní potenciál. Prezentovány jsou dva případy solitární formy Castlemanovy choroby s lokalizací v retroperitoneu a mediastinu, u kterých byla provedena R0 resekce, complete response.

Závěr:

  Castlemanova choroba je vzácné onemocnění, na které by se mělo pomýšlet v diferenciální diagnostice periferní lymfadenopatie, tumorózních ložisek retroperitonea či mediastina. Chirurgická léčba solitární formy Castlemanovy choroby je metodou volby s kurativním potenciálem.

Datum přednesení příspěvku: 10. 4. 2015