Česká onkologická společnost a paliativní péče

Konference: 2011 III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

Kategorie: Podpůrná onkologická léčba, výživa nemocných a ošetřovatelská péče

Téma: Paliativní medicína v Evropě, v Česku a na Slovensku v roce 2011

Číslo abstraktu: 04

Autoři: prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., dr.h.c.

   Česká onkologická společnosti si je vědoma důležitosti paliativní péče a od založení České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP s ní aktivně spolupracuje.

   Ve vyhlášce stanovující náplň Komplexních onkologických center (KOC) je jednoznačně uvedená povinnost mít funkční systém paliativní péče o nemocné po ukončení protinádorové léčby vycházející z principů kontinuity onkologické péče a závazku neopuštění pacienta lékařem včetně dostupnosti lůžkové paliativní péče.

   V budoucnosti chceme prosazovat v každém KOCu i ambulanci paliativní medicíny. Specializovanou vzdělanost v paliativní medicíně považujeme za důležitou a věříme, že v budoucnosti bude v každém KOCu minimálně jeden lékař s touto specializací. Pacienti vyžadující paliativní péči samozřejmě nejsou jen v KOCech, ale prakticky kdekoliv a i o tyto nemocné musí být postaráno.

   Paliativní problematika je součástí celé řady onkologických sjezdů a kongresů, na Brněnských onkologických dnes už má svůj stabilní blok. Do budoucnosti považujeme za nutné vytvořit funkční síť paliativní péče ve všech regionech a v tomto úsilí chceme Českou společnost paliativní medicíny silně podporovat.

Datum přednesení příspěvku: 24. 11. 2011