Characteristics of advanced NSCLC patients with at least 6 months erlotinib treatment duration in Czech Republic.

Konference: 2012 48th ASCO Annual Meeting - účast ČR

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Lung Cancer - Non-small Cell Metastatic

Číslo abstraktu: e18062

Autoři: MUDr. Helena Čoupková; prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.; PhDr. Karel Hejduk; Mgr. Zbyněk Bortlíček; MUDr. Bohdan Kadlec; Doc. MUDr. František Salajka, CSc.; prof. MUDr. Miloš Pešek, CSc.; prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc.; MUDr. Leona Koubková; MUDr. Dimka Sixtová; prof. MUDr. Petr Zatloukal (1955-2012), CSc.; MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.; Doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.; prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.; MUDr. Stanislav Špelda

Plný text abstraktu (www.asco.org)

Abstrakt byl publikován rovněž v Supplementu časopisu J Clin Oncol 30, 2012 (suppl; abstr e18062)

Datum přednesení příspěvku: 1. 6. 2012