Chemoprevence karcinomu prsu

Konference: 2008 XI. setkání Klubu mladých onkologů

Kategorie: Zhoubné nádory prsu

Téma: Rizikové faktory vzniku karcinomu prsu

Číslo abstraktu: 012

Autoři: MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Datum přednesení příspěvku: 13. 6. 2008