MUDr. Jan Novotný, Ph.D.

Onkologická klinika VFN a 1. LF UK, Komplexní onkologické centrum a Na Pleši (U nemocnice 2, 128 08 Praha)

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta