Chemoterapie u primárně metastazujícího karcinomu prostaty – kazuistika.

Konference: 2006 XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty

Kategorie: Genitourinární nádory

Téma: Karcinom prostaty

Číslo abstraktu: 137p

Autoři: prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.; MUDr. Miroslav Louda, Ph.D.; prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.

Úvod
Karcinom prostaty je po nádorech kůže nejčastějším zhoubným nádorem u mužů a druhou nejčastější příčinou úmrtí po bronchogenních karcinomech. Díky rozšíření odběrů PSA (prostatický specifický antigen) je tento nádor nejčastěji diagnostikován v počátečních stadiích. Přesto je u části nemocných diagnostikován primárně metastazující karcinom. Kurativní léčebný zásah jíž není možný. Hlavní léčebnou metodou je hormonální blokáda androgenů. Tato léčba je ovšem paliativní a často jen dočasně účinná. Předkládáme kasuistiku pacienta, kde byla hormonální léčba neúčinná a ke zlepšení stavu vedla až kombinace chemoterapie a bisfosfonátů.

Kasuistika
Muž, 71 let, ve dobrém fyzickém stavu byl doporučen na naši kliniku pro histologicky potvrzený karcinom prostaty z biopsie 8. žebra, která byla provedena na Plicní klinice. Pacient do té doby neměl urologické obtíže pouze si stěžoval na bolest na hrudi. Další vyšetření prokázala: PSA 969 ug/l, mnohočetné postižení skeletu na kostní scintigrafii, lokálně pokročilý karcinom prostaty dle vyšetření per rektum a transrektální sonografii. Výsledek histologického vyšetření z biopsie žeber byl adenokarcinom prostata – Gleasonské skóre 7. Zbylá laboratorní a zobrazovací vyšetření byla normální.
Nemocnému byla provedena bilaterální orchiektomii a byly mu nasazeny antiandrogeny – Androcur 100 mg denně. Totální andoregenní blokáda byla nemocnému nasazena pro dobrý celkový stav očekávané delší přežití. Na této léčbě došlo k poklesu PSA hodnoty menší než 1 ug/l a vymizení obtíží. Tento PSA pokles vydržel pouze jeden rok. Poté dochází k opětovném trvalému vzestupu PSA. Nemocnému byl nasazen preparát Estracyt a bisfosfonát. Tento léčba nevedla k zastavení progrese hodnot PSA. Navíc se dostavují i bolesti. Nemocnému je podána kombinovaná chemoterapie: epirubicin, vepesid, dexametazon. Na této terapii dochází k zastavení růstu PSA a dochází k ústupu obtíží.

Závěr
Primárně metastazující karcinom prostaty je závažným a těžko léčitelným onemocněním. Primární léčba je adrogenní blokáda, která je ovšem paliativní a často jen dočasně účinná. Karcinom prostaty patří k nádorům, u kterých je chemoterapie málo účinná. Stále probíhá hledání co nejúčinnější kombinace. Navíc má tato léčba množství nežádoucích účinků. Největší naději na úspěch má u nemocného v celkově dobrém stavu, kde je hormonální léčba již neúčinná. Předkládáme tuto kasuistiku jako potvrzení účinnosti včasného podání chemoterapie u pacienta v dobrém celkovém stavu.

Datum přednesení příspěvku: 11. 5. 2006